SURVIVAL KIT
  • Nici o categorie
FORUM
Forumul migranţilor
Forum pentru migranţii români din Călăraşi aflaţi la muncă în Italia şi Spania şi pentru familiile lor rămase în ţară

Legislaţie – Spania


Informaţii generale despre vize pentru români

Cetăţenii români nu au nevoie de viză de intrare în Spania, pentru călătorii în scop de turism, vizită, afaceri, activităţi sportive care nu depăşesc 90 de zile.

Dreptul de şedere pentru călătoriile fără viză este de 90 de zile într-un interval de 6 luni. În cazul mai multor călătorii, cele 90 de zile se calculează prin cumularea perioadelor de şedere subsecvente, într-un interval de 6 luni de la data primei intrări.

În cazul călătoriilor fără viză nu este permisă desfăşurarea nici unei activităti lucrative sau educative.
Cetăţenii români care călătoresc în Spania pentru a lucra, pentru studii sau pentru alte scopuri decât turism, afaceri, sau activităţi sportive, au obligaţia de a obţine vize de intrare conform scopului călătoriei. Cele mai frecvente situaţii de călătorie pentru care este necesară obţinerea vizelor sunt: munca pe bază de contract, munca autonomă, reîntregirea familiei, studii, activităţi religioase.

Autorităţile spaniole nu eliberează vize la frontieră. Vizele de intrare se pot obţine numai de la ambasadele sau consulatele Spaniei din exterior. În România, vizele se pot obţine de la Secţia Consulară a Ambasadei Spaniei din Bucureşti (Str. Tirana nr. 1, sector 1, Tel: 021-230-1730, Fax: 021-231-0274).
Cetăţenii români au obligaţia ca, în termen de 3 zile de la data intrării pe teritoriul Spaniei, să se prezinte la oficiul local al poliţiei pentru a solicita eliberarea unui permis de şedere. Această obligaţie se aplică indiferent de tipul călătoriei (cu sau fără viză).

Nerespectarea obligaţiei de prezentare la poliţie, depăşirea termenului de şedere, încălcarea scopului declarat al călătoriei sau imposibilitatea dovedirii datei de intrare pe teritoriul Spaniei sunt considerate încălcări ale legislaţiei privind regimul străinilor şi se sancţionează cu expulzarea din Spania şi cu aplicarea unei interdicţii de intrare în spaţiul Schengen de până la 10 ani.

La intrarea în Spania, autorităţile de frontieră pot verifica scopul călătoriei, documentele care justifică scopul declarat al călătoriei, precum şi documentele care au stat la baza obţinerii vizei (în cazul călătoriilor pentru care este necesară viza). Neprezentarea acestor documente sau prezentarea lor într-o formă care nu justifică scopul declarat al călătoriei pot atrage nepermiterea intrării.

Sursa: www.mae.ro

Informaţii despre normele tranzitorii care reglementează libera circulaţie a lucrătorilor

Începand cu data de 1 ianuarie 2009, moratoriul din 22 decembrie 2006 privind accesul pe piaţa muncii al cetăţenilor români si bulgari nu mai este valabil. Moratoriul impunea obţinerea unui contract de muncă anterior sosirii în Spania (contractarea la origine).

Condiţii de intrare şi regim de şedere

Permisul de conducere

Permisul de conducere românesc este valabil în Spania o perioadă de 90 de zile de la data intrării pe teritoriul Spaniei.

Cetăţenii români care sunt în posesia unui permis de conducere internaţional emis de ACR pot circula cu acest document o perioadă de până la un an.

Începând cu 1 mai 2008, odată cu modificarea Codului Penal spaniol, au fost introduse noi prevederi la capitolul infracţiunilor privind regimul circulaţiei rutiere. Astfel, se aplică pedeapsa cu închisoare de la 6 luni la 2 ani pentru cei care conduc autovehicule fără să deţină categoria de permis necesară ori cu permisul suspendat. Pedeapsa închisorii se aplică şi persoanelor care nu aveau dreptul să conducă o perioadă de timp din cauza punctelor de penalizare primite.

Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie

În caz de accident uşor, completaţi, împreună cu cealaltă parte, formularul tip pus la dispoziţie de societăţile locale de asigurări, privind producerea accidentului. Notaţi elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia. Dacă în urma accidentului sunt răniţi, chemaţi poliţia locală, după ce aţi acordat primul ajutor. Adresaţi-vă pentru sprijin partenerului societăţii române de asigurări din ţara respectivă care figurează pe Cartea verde.
Fiecare poliţă de asigurare medicală emisă de o societate de asigurare autorizată din România are înscris pe ea un număr de telefon la care se răspunde în regim de permanenţă. Apelaţi numărul de telefon înscris pe poliţă şi urmaţi toate îndrumările ce vă sunt adresate.
Păstraţi documentele de plată până la înapoierea în ţară pentru a le prezenta societăţii de asigurare.
În cazul producerii de accidente de circulaţie care cauzează decesul unui cetăţean român, autorităţile locale procedează la întocmirea formalităţilor necesare, inclusiv eliberarea certificatului de deces, şi informează Ambasada României.

Telefoane utile pentru informaţii privind traficul sau conduita în caz de accident:
• serviciul de urgenţe al poliţiei – 091
• servicul de ambulanţă – 112

Reglementări vamale

Regulamentul vamal spaniol conţine reglementări similare cu ale celorlalte ţări membre ale Uniunii Europene. Limitele cantitative pentru anumite produse sunt: 200 bucăţi ţigări; 1 litru băuturi alcoolice; 50 g parfumuri.

Regimul medicamentelor

Sunt excluse, atât la intrare cât şi la ieşire, drogurile de orice tip şi substanţele dopante. Turiştii pot avea asupra lor medicamentele uzuale, pentru stricta necesitate personală.

Regimul animalelor de companie

Începând cu data de 1 octombrie 2004, animalele care sunt introduse pe teritoriul unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene trebuie să satisfacă noi condiţii sanitare:
• identificarea (tatuaj sau microcip implantat sub piele);
• carnetul de sănătate veterinar;
• vaccinul antirabic în curs de valabilitate;
• titrajul seric de anticorpi antirabici (examen de laborator efectuat pe o mostră de sânge care permite să se testeze eficacitatea vaccinului antirabic); acesta trebuie făcut la minimum trei luni după vaccin şi cu trei luni înaintea exportului animalului.
Vă recomandăm să consultaţi un medic veterinar înainte de a efectua o deplasare cu animale de companie într-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene.

Sursa: http://www.mae.ro/

One Response to “Legislaţie – Spania”

Leave a Reply

Add video comment