SURVIVAL KIT
  • Nici o categorie
FORUM
Forumul migranţilor
Forum pentru migranţii români din Călăraşi aflaţi la muncă în Italia şi Spania şi pentru familiile lor rămase în ţară

Prevederi legislative cu privire la accidentele de muncă în Italia și Spania

 
Legislaţia din Statele Membre ale Uniunii Europene reglementează acordarea de indemnizaţii/ prestaţii pentru accidentele de muncă şi bolile profesionale în cazul în care solicitantul acestora lucrează în baza unui contract de muncă legal şi angajatorul l-a asigurat împotriva riscului de accidente de muncă şi boli profesionale.

Italia

  • În anul 2005 s-au produs 13 accidente de muncă, din care 9 s-au soldat cu decesul victimei
  • În anul 2006, s-au produs 26 de accidente de muncă, din care 21 s-au soldat cu decesul victimei
  • În anul 2007, s-au produs 8 accidente de muncă, din care 7 s-au soldat cu decesul victimei.

Cele mai multe accidente sunt înregistrate în domeniul construcţiilor, apoi în cel agricol şi ca urmare a căderii de la înălţime.

Instituţii competente

INAIL- Institutul Naţional pentru Asigurarea împotriva Accidentelor de Muncă- este institutul care se ocupă cu gestionarea asigurării obligatorii împotriva accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, pentru care contribuţiile sunt suportate numai de angajator. În momentul angajării, angajatorul începe să plătească automat contribuţia împotriva accidentelor de muncă şi bolilor profesionale angajatului său.

Procedura

În caz de accidente la locul de muncă, lucrătorul trebuie să-l informeze imediat pe angajator care, în termen de 2 zile, trebuie să anunţe accidentul la INAIL.
Dacă este vorba de un accident mortal sau în urma căruia muncitorul riscă să îşi piardă viaţa, anunţarea acestui eveniment la INAIL trebuie efectuată prin telegramă în 24 de ore.
În funcţie de gravitatea pagubei produse în urma accidentului, INAIL acordă diferite prestaţii.
Prestaţiile economice constau în:
- indeminzaţie pentru incapacitate de muncă temporară absolută;
- prestaţii pentru pagube biologice;
- rentă directă pentru incapacitate de muncă permanentă;
- rentă directă pentru accidente în mediul casnic;
- rentă temporară pentru silicoză sau azbestoză;
- rentă pentru urmaşi şi ajutor de înmormântare;
- completare a rentei directe;
- alocaţie pentru asistenţa personală continuă;
- alocaţie pentru imposibilitate de plasare în muncă;
- alocaţie specială continuată lunară;
- completarea alocaţiei pentru invalizii aflaţi în situaţii grave.

Sunt de asemenea prevăzute prestaţii economice secundare pentru cei care au suferit accidente de muncă care beneficiază de îngrijiri balneoclimaterice, proteze, examene medico-legale etc.
Aceste prestaţii au ca scop despăgubirea lucrătorului faţă de pierderea salarială şi cheltuielile de călătorie efectuate; în cazul în care lucrătorul este titularul unei rente, pierderea salarială se rambursează în limita completării rentei.

Prestaţiile medicale

Prestaţiile chirurgicale, ce au ca scop însănătoşirea clinică a asiguratului, sunt acordate de către INAIL propriilor asiguraţi prin intermediul Serviciul Sanitar Naţional căruia Institutul plăteşte, pentru asiguraţii săi, o cotă forfetară anuală. În cadrul acestor prestaţii sunt incluse şi curele balneare. INAIL are propriile ambulatorii de acordare a „primului ajutor” care realizează investigaţii diagnostice şi prestaţii de specialitate ce pot fi efectuate la nivel ambulatoriu.

Spania

Orice întreprindere, societate comercială, exploatare agro-tehnică ce are angajaţi este obligată să se asigure împotriva riscului producerii de accidente de muncă şi boală profesională pentru fiecare angajat. Aceste riscuri sunt asigurate de Institutul Naţional de Securitate Socială (INSS) sau prin intermediul fondurilor de gestiune.
Contribuţia pentru asigurarea riscului se plăteşte de către angajator, separat de celelalte contribuţii de securitate socială.
Prestaţii ce se acordă în cazul producerii unui eveniment asigurat:
-asistenţă medicală gratuită în perioada de spitalizare şi recuperare
-medicamente gratuite sau compensate
-indemnizaţie: -indemnizaţie pe perioada de incapacitate temporară, 75% din salariu în Regimul General, respectiv 60% din salariu în Regimul Special Agrar;
-indemnizaţie pentru incapacitate totală permanentă pentru exercitarea profesiei de bază – în valoare de 55% din salariul de la momentul producerii evenimentului;
-indemnizaţie pentru incapacitate totală permanentă – pensie în valoare de 100% din venitul avut în momentul producerii evenimentului;
-pentru vătămări corporale (pierderea unui membru, organe) se acordă, în plus şi numai o singură dată, o indemnizaţie în bani;
-indemnizaţie de deces.
Aceste prestaţii vor fi acordate numai în cazul în care riscul este determinat de un eveniment considerat de autorităţi ca fiind accident de muncă, şi nu este nevoie de o perioadă anterioară de cotizaţie, dacă persoana era înscrisă în Sistemul de Securitate Socială la data producerii evenimentului.

Apărarea sănătăţii şi securităţii în muncă în Spania se realizează prin intermediul a două sisteme de asigurări sociale:
-Regimul General de Securitate Socială
-Regimul Special de Securitate Socială pentru lucrători agricoli, lucrători autonomi, marinari, minieri în domeniul cărbunelui, lucrători în domeniul menajer, elevi, funcţionari.
Înscrierea în sistemul de securitate socială a angajaţilor constituie obligaţia angajatorului dar, în situaţia în care acesta nu o respectă, angajatul trebuie şi poate să o solicite personal.
În cazul în care un accident de muncă s-a soldat cu decesul unei persoane pe teritoriul Spaniei, atunci familia acestuia poate obţine o pensie în valoare de 50% din valoarea ultimului salariu al lucrătorului, o indemnizaţie cu o valoare egală cu 6 pensii, şi un ajutor de înmormântare.
Atenţie! Legislaţia spaniolă nu prevede obligaţia asigurării cheltuielilor aferente repatrierii corpului neînsufleţit!

One Response to “Prevederi legislative cu privire la accidentele de muncă în Italia și Spania”

  • Acestea sunt situatii pe care nimeni nu le ia in calcul si nimeni nu se gandeste serios la aceasta posibilitate, insa din ce in ce mai multi romani accepta sa lucreze in strainatate, la negru si in conditii care le pun viata in pericol!

Leave a Reply

Add video comment