steag stema_ro

 • Suprafaţă: 238.391 km²;
 • Capitala: Municipiul Bucureşti (împărţit în 6 sectoare administrative) cu o populaţie de 2 032 000 locuitori. Situat în sudul ţării, în Câmpia Română ( 85 m altitudine), oraşul datează din secolul 14 şi a fost menţionat pentru prima dată în 1459 ca reşedinţă a domnitorului Vlad Ţepes. Capitală a Ţării româneşti (Valahia) în secolele 17-19, apoi a României începând din 1862;
 • Poziţie geografică în Europa: Stat situat în sud-estul Europei Centrale, în nordul Peninsulei Balcanice, pe cursul inferior al Dunării şi la ţărmul nord-vestic al Mării Negre. România se află între 43°37′07″ şi 48°15′06″ latitudine nordică şi între 20°15′44″ şi 29°41′24″ longitudine estică. Paralela de 45° (la jumătatea distanţei între ecuator şi polul Nord), traversează România la 70 km nord de capitală şi meridianul de 25° longitudine estică (la jumătatea distanţei între coasta Atlanticului şi Urali) trece la 90 km vest de Bucureşti;
 • Vecini: Bulgaria, Iugoslavia, Ungaria, Ucraina, Republica Moldova, Marea Neagră;
 • Populaţie: 21 528 600 (ianuarie 2008);
 • Densitate: 94,6 locuitori/km²;
 • Structură etnică: români- 89,5%; maghiari (inclusiv secui)- 6,5%; rromi – 2,5%; alte grupuri etnice -1,5%;
 • Culte religioase: creştin ortodox- 86,7%; romano-catolic-4,7%; protestant – 3.2%; greco-catolic – 0,9%, evanghelic- 0.1%; alte religii - 0,7% (martie 2003);
 • Monedă: leu;
 • Zi naţională: 1 decembrie;
 • România este membră ONU, NATO, şi de la 1 ianuarie 2007, membră cu drepturi depline a Uniunii Europene;
 • Împărţire administrativ-teritorială: 41 judeţe şi municipiul Bucureşti.

harta


Călărași (video)